Częste osiągnięcia

Pressey twierdzi, że badania nad karierą wcześnie dojrzałych geniuszów muzycznych i talentów sportowych wskazują na częste występowanie następujących wspólnych czynników, sprzyjających rozwojowi i osiągnięciom: Świetne warunki zewnętrzne do wczesnego ćwiczenia i rozwoju zdolności oraz zachęta do uprawiania danej działalności ze strony otoczenia. Mozart był synem muzyka, ćwiczył ze starszą siostrą w atmosferze zachęty i aprobaty ze strony rodziny oraz jej przyjaciół; mistrz golfa B. Jones mieszkał w sąsiedztwie kursów gry w golfa, bardzo wcześnie otrzymał mały kij golfowy zaczął grać za przykładem ojca. Zazwyczaj systematyczna nauka w danym kierunku rozpoczynała się wcześnie i była kontynuowana pod kierunkiem pierwszorzędnego indywidualnego nauczyciela. (Ojciec Mozarta od początku dążył do zrobienia z syna wybitnego muzyka; młodzieńcze gwiazdy sportowe miały zwykle od początku świetnych trenerów.) Obiektywne warunki do częstego i stałego ćwiczenia oraz czynienia postępów na miarę wzrastających możliwości. (Mozart miał możność ćwiczyć na kilku instrumentach itd.; M. Connollyod 11 roku życia trenowała tenis przynajmniej 3 godziny dziennie, a klimat oołudniowej Kalifornii pozwalał na ćwiczenia przez okrągły rok bez przerwy). Ścisłe koneksje ze środowiskiem ludzi uprawiających dany rodzaj działalności, co przyczynia się do rozwoju wszystkich wchodzących w grę umiejętności i zdolności oraz prowadzi do zawierania nowych, pobudzających znajomości.
Dzięki licznym okazjom do doskonalenia się i wyróżniania na miarę swych rosnących możliwości, dzieci, o których mowa, odnoszą wiele sukcesów i są przez nie (oraz uznanie otoczenia) pobudzane do kontynuacji obranej drogi. Podobnie jak częste niepowodzenia mogą osłabiać jednostkę, częste sukcesy — twierdzi Pressey — pobudzają do większego wysiłku, wzmagają energię, sprawiają, że nowe próby osiągnięć są pełne wigoru, bardziej trafne i zintegrowane, co przynosi rozwój sprawności .