Aluteam biała podlaska

Człowiek dorosły w przyjętym tu rozumieniu to taki, który osiągnął dojrzałość fizyczną i pełnoletność prawną, a więc znajdujący się w wieku między 18 rokiem życia a jego najdalszym możliwym do pomyślenia kresem. Nikt nie wątpi w stopnioiwy regres fizyczny ludzi dorosłych. Ich zdolność do dalszego rozwoju psychicznego oceniana jest natomiast rozmaicie. Wielu podaje ją w wątpliwość, […]