Noodle w pudle

Kolejna zmiana w sposobie myślenia psychologów o rozwoju polega na próbach (zerwania z tradycją przeciwstawiania sobie  rozwoju i starzenia się, znajdującą skrajny wyraz w gloryfikacji młodości i deprecjacji późniejszych okresów życia. Dzieciństwo charakteryzuje się wyraźną i oczywistą dominacją zmian rozwojowych. Dorosłość natomiast, rozumiana jako czas życia po osiągnięciu pełnej dojrzałości fizycznej, jest okresem współwystępowania regresu i […]