Królestwo niebieskie cda

Gdyby mi jeszcze długo żyć było dane tak, bym przez lat pięćdziesiąt Księgi przemian mógł badać, wówczas zdołałbym uniknąć poważnych błędów” (tamże, s. 42, 81). Do wybitnych prekursorów współczesnych badań nad rozwojem dorosłych należy filozof niemiecki J.N. Tetens, który dwa wieki temu wydał dwutomową rozprawę pt. Philosophische Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwicklung (Badania […]