Konie zimnokrwiste alegratka

Niezachwiane przekonanie zarówno o zdolności, jak i o potrzebie rozwoju człowieka dorosłego przez całe życie, znajdujemy już m.in. u Konfucjusza (551—479 p.n.e.). Interesującym go polem rozwoju nie były jednak procesy psychiczne, lecz „cnota humanitarności”, na którą składać się miał ludzki stosunek do bliźnich, przestrzeganie zasad moralnych i gromadzenie wspomagającej tę cnotę wiedzy. O jego godnym […]