Www bsnaklo pl

Gdy dajemy uczniom testy szybkościowe (rozwiązywane pod presją ograniczonego czasu na ich wykonanie), stawiamy ich w sytuacji zbliżonej do egzaminu, którą traktują z całą powagą. Te same testy stanowią dla ludzi starych materiał raczej obcy ich aktualnym zainteresowaniom i w mniejszym stopniu motywujący do skupionej i szybkiej pracy. P. Baltes i S. Willis dostarczyli danych, potwierdzających […]