Behawiorysta psi warszawa

W odniesieniu do większości zdolności można go w tym przedziale wieku opisać w dobrym przybliżeniu za pomocą równania pierwszego stopnia” (Wechsler 1972, s. 26—27). Komentując krzywe na rys. 3 Wechsler wskazuje, że spadek inteligencji z wiekiem jest nawet szybszy niż spadek wydolności fizycznej, i stwierdza z naciskiem, że wbrew powszechnemu mniemaniu pewne zdolności umysłowe ulegają […]