Usos pwsz kalisz

Czy analogicznie do opisanych wyżej skutków hipokinezji wolno mówić o ujemnym wpływie niedoboru aktywności intelektualnej, jej minimalizacji w kołowrocie rutynowej pracy zawodowej, stereotypowych kontaktów z grupką bliskich osób i zabijania czasu przed ekranem telewizora? Czy pogorszenie się wyników testów z wiekiem, tłumaczone nieraz pochopnie tylko procesem starzenia się, nie jest także rezultatem niedoboru aktywności intelektualnej, […]