Nexteer praca do kitu

Uniwersalnej, nie unikniemy zapewne relatywizmu ani konieczności abstrahowania od mechanizmów rozwoju, do których nawiązują definicje przedstawione min. przez: H. Wernera, według którego rozwój danego układu to przechodzenie od stanu względnej gdobalności lub braku zróżnicowania do stanu rosnącego zróżnicowania i hierarchicznej integracji (Salkind 1981). J. Piageta: rozwój to spontaniczny proces, przynoszący cią- płe Dowiekszanie, modyfikowanie i reorganizowanie […]