Futura panel słuchacza

Tendencja do zamykania rozwoju psychicznego w ramach pierwszej części ludzkiego życia znalazła też wyraz i kolejne oparcie w bulwersującej teorii Zygmunta Freuda (1856-1939). Zgodnie z psychoanalizą wszystkie istotne cechy osobowości, a wśród nich schematy reagowania na sytuacje trudne, konfliktowe, formują się w dzieciństwie. Osobowość zostaje ukształtowana w pierwszych latach życia i aby zrozumieć reakcje dorosłego, […]