Baldaccini pilczyn po angielsku

Odwieczna tradycja dzieli życie człowieka na okres rozwoju, produktywności i okres uwiądu. Uznaje ona, że dzieciństwo i młodość jest czasem formowania się ciała i psychiki, wiek średni — fazą ekspansji poprzez pracę i wydawanie potomstwa, starość zaś — epoką niszczącego regresu. Podstawę tej tradycji stanowią obserwacje cyklu przemian ludzkiego ciała od urodzenia do śmierci. Biologowie, […]