Lotos kolej poprawki wos

Nowe rozumienie rozwoju psychicznego (behawioralnego, jak nim mówi literatura anglojęzyczna), ugruntowało się w latach siedemdziesiątych naszego stulecia w Stanach Zjednoczonych, gdy dynamiczna grupa badaczy połączyła swe wysiłki zainicjowała powstanie nowej orientacji w psychologii, nazwanej life-span developmental psychology, czyli psychologią rozwoju w ciągu całego życia (Baltes, Reese, Lipsitt 1980; Baltes, Reese 1984). Odrzucili oni biologiczny model rozwoju, nazwany […]