Przebukowanie biletu ryanair

Biologowie utrzymują, że starzenie się rozpoczyna się już w dzieciństwie. Negatywne zmiany w pierwszym okresie życia wiążą się m.in. ze specjalizacja kształcenia i wyborem zawodu. Zarówno kształcenie wszechstronne, jak i specjalistyczne, promuje pewne możliwości rozwoju kosztem innych, faworyzuje jedne zainteresowania, a inne skazuie na spłycenie lub zanik. Dlatego wvpada się zgodzić z G. Labouvie-Vief. że […]