The flash cda

Wzrost mierzonej testami inteligencji z wiekiem w grupie osób umysłowo uzdolnionych (nadprzeciętaych) (wg N. Bayleya, za Przełącznikową 1978, s. 25) lepszą miarą inteligencji płynnej są wynalezione przez Cattella tzw. neutralne kulturowo testy inteligencji, które nie wymagają wiedzy, a jedynie porównywania serii prostych rysunków i wykrywania prawidłowości ukrytych w ich zróżnicowaniu i sposobie uszeregowania. Wykorzystanie inteligencji płynnej […]