Tre pomodori koszalin

Powszechnie wiadomo, że brak ruchu i wysiłku mięśniowego powoduje upośledzenie sprawności fizycznej. „Ciągła na przestrzeni czasu — od młodości do późnej starości — aktywność ruchowa — stwierdza Wolański — pozwala na osiągnięcie i utrzymywanie wysokiego poziomu ogólnej wydolności fizycznej. […] Wiele przemawia za tym, że poziom, do jakiego obniża się wydolność fizyczna i sprawność życiowa […]