Markpol kraków mielec

Według D. Levinsotna (1978) przedmiotem rozwoju są zmiany struktury życia człowieka, rozumianej jako podstawowy w da- rnnr> czasie wzorzec jego aktywności i powiązań z otoczeniem (bliższym wyjaśnieniem tego połcia zajmiemy się dalej). Rozwój polega na wielokrotnych przemianach struktury życia od wczesnego dzieciństwa po wiek starczy. Levinson podkreśla, że w odróżnieniu od teorii rozwoju umysłowego stworzonej […]