Osobowość zintegrowana

Przeciwieństwem osobowości biernie zależnej jest typ nazwany przez Neugarten osobowością zintegrowaną. Należą tu osoby o bogatym życiu wewnętrznym i sprawnym umyśle. Są one plastyczne, otwarte na nowe bodźce, dojrzałe. Akceptują swe impulsy wewnętrzne i kontrolują je w dostatecznej mierze. Przedstawiciele tego typu wykazywali wysoki stopień zadowolenia z życia niezależnie od tego, czy ich sposób starzenia się znajdował wyraz w podtrzymywaniu ożywionych kontaktów społecznych, czy też w całkowitej z nich rezygnacji. Oto trzy sposoby starzenia się wyróżnione w tej grupie: a) Przeorganizowanie przez jednostkę swej aktywności w związku z przejściem na emeryturę w taki sposób, że zerwane kontakty z miejscem pracy zostają zastąpione przez wieloraką aktywność w różnych organizacjach, w społeczności lokalnej itp. Koncentracja na wąskiej dziedzinie nowej aktywności, np. w ramach rodziny (pomoc w gospodarstwie, gotowanie, opieka nad wnukami, zajęcia ogrodnicze itp.). Świadome wyłączenie się z kontaktów społecznych. Schemat ten realizują ludzie preferujący tryb życia nie angażujący w żadną rolę społeczną. Wyłączenie się następuje tu nie z powodu złego zdrowia lub innej konieczności, lecz z własnego wyboru. Ludzie obierający tę drogę są nadal zainteresowani światem, lecz realizują swe zainteresowania bez włączania się w sieć interakcji. Są mało aktywni, ale pogodni.