Problematyka

Wkraczamy tu w problematykę zależności interstadiainych, omawianą w rozdziale IX. W tym miejscu wypada jedynie stwierdzić, że zróżnicowanie przebiegów życia przestaje być przedmiotem zainteresowania jedynie- literatury pięknej i biografistyki. Postępy wiedzy w tej dziedzinie zapewne ułatwiają wszystkim zainteresowanym rzecz tak istotną jak postrzeganie i rozważanie co jakiś czas własnego życia jako szczególnej, złożonej całości» stany fazy życia wykształcenie wyższe, ^
praca wysoko wykwalifikowana wykształcenie średnie, praca wykwalifikowana wykształcenie niepełne średnie, praca półwykwalifikowana wykształcenie podstawo-‘ we, praca niewykwalifi- ‘ ^ ,
kowana zaplecze wykształ- pierwsza druga rodzinne cenie praca praca (praca ojca) Rys. 16 Ścieżki życiowe osoby A d B (zmodyfikowana wersja rysunki* Runyana, 1984, s. 104) Całości, której nie wyczerpują nasze zwykłe rekonstrukcje przeszłości i selektywne wizje tego, co kryje w sobie i mógłby przynieść czas, który jest jeszcze przed nami.