Ukierunkowanie twórcze

W tym przypadku podstawowym motywem aktywności zawodowej jest dążenie do wynalezienia lub zorganizowania czegoś nowego. Do tej grupy należą wynalazcy, przedsiębiorcy dążący do wylansowania nowych towarów lub usług, wprowadzenia udoskonaleń w zarządzaniu, powołania do życia własnej firmy itp. Osoby należące do tej grupy różnią się rodzajem uzdolnień, lecz łączy je zaufanie we własne siły, przedsiębiorczość, wielkie zaangażowanie w swe dzieło, zdolność wpływania na innych ludzi, a także potrzeba autonomii, będąca głównym wyróżnikiem grupy opisanej niżej. Nastawienie na autonomię i niezależność. U 7 spośród 44 badanych stwierdzono dominację dążenia do niezależności i swobody osobistej. Ci wykształceni mężczyźni uważali, iż życie w ramach organizacji narzuca zbyt wiele ograniczeń i zbyt wiele stwarza powodów do irytacji, a także nazbyt ingeruje w życie prywatne. Szukali oni pracy dającej możliwie dużą niezależność. Większość z nich została konsultantami, jeden — profesorem uniwersytetu, inny — pisarzem, zadowalającym się skromnymi zarobkami- Autor zaznacza, że nie każdy, kto pełni aktualnie rolę doradcy, kieruje się opisywaną tu motywacją: nieraz traktuje to zajęcie jako etap przejściowy w dążeniu do kariery kierowniczej itp.