Wybitne możliwości osiągnięć

Pomocą w odpowiedzi na to pytanie będzie rozważenie na wstępie faktów nie budzących żadnych wątpliwości, a mianowicie wybitnych możliwości i osiągnięć człowieka w przyspieszaniu naturalnego regresu swego organizmu. Nie będziemy się tu rozwodzić mad namiętnością do alkoholu, tytoniu, narkotyków wszelkiego rodzaju. Zwróćmy uwagę na czynnik z pozoru zupełnie niewinny, jakim jest spadek aktywności ruchowej wielu ludzi w wyniku mechanizacji pracy i poszukiwania komfortu fizycznego przez oszczędność wysiłku dzięki fascynującym wynalazkom naszych czasów. Z eksperymentów nad zwierzętami wynika, że drastyczne ograniczenie ruchu u młodych osobników wywołuje charakterystyczne zmiany starcze, takie jak atrofia tkanek i narządów wewnętrznych, odwapnienie kości, spadek wydolności fizycznej (Szwarc 1985). Tryb życia wielu mieszkańców naszych miast ¡upodabnia się pod wieloma względami do warunków stwarzanych owym zwierzętom eksperymentalnym. Cechuje go bowiem: wykonywanie pracy nie wymagającej większego wysiłku mięśni; poruszanie się głównie za pomocą zmechanizowanych środków transportu; wykorzystywanie czasu wolnego na zajęcia mało obciążające układ krążenia i mięśnie; obfite wysokokalorycznie odżywianie, przekraczające nieraz potrzeby organizmu w wymienionych wyżej warunkach.